PODGRODZIE

MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

606 264 381 / 606 276 974

Zgłaszanie awarii Telefony alarmowe Pilne komunikaty

USTAWY

KONTAKT

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków

Regulamin Pracy Zarządu

1.Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków.pdf 4.Regulamin pracy Zarządu.pdf

Regulamin szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi


5.Regulamin szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.pdf

Regulamin Rady Nadzorczej

2.Regulamin Rady Nadzorczej.pdf

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

3.Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.pdf

Uchwała do regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi


5a.Uchwała do regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.pdf

Regulamin porządku domowego

6.Regulamin porządku domowego.pdf

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego

7.Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego.pdf

Regulamin windykacji

8.Regulamin windykacji.pdf

Regulamin wykonywania robót remontowo - budowlanych

9.Regulamin wykonywania robót remontowo - budowlanych.pdf

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na roboty remontowe wykonywane ze środków własnych

10.Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na roboty remontowe wykonywane ze środków własnych.pdf

Regulamin użytkowania terenów przylegających do budynków (ogródków przydomowych) Osiedle Złota Karczma

11.Regulamin użytkowania terenów przylegających do budynków (ogródków przydomowych) Osiedle Złota Karczma .pdf

Regulamin zasady postępowania przy udostępnianiu do wglądu dokumentów Spółdzielni jej członkom

12.Regulamin zasady postępowania przy udostępnianiu do wglądu dokumentów Spółdzielni jej członkom.pdf

STATUT

Regulaminu użytkowania miejsc postojowych usytuowanych na nieruchomościach ul. Mjr. M. Słabego 3, 5, 7 i 9

Regulamin_uzytkowania_mp_ul_mjr_Slabego3579.pdf

Regulamin w sprawie zasad wydawania identyfikatorów oraz korzystania
z miejsc postojowych w pasie drogowym przy ulicy Do Studzienki - Wassowskiego

Regulamin w spr wyd identyfikatorów oraz korzystania z mp Do S  _20230725_0001.pdf

Regulamin użytkowania miejsc postojowych usytuowanych na nieruchomości ul. mjr M. Słabego 2

Regulamin_uzytkowania_mp_Slabego.pdf