PODGRODZIE

MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

606 264 381 / 606 276 974

Zgłaszanie awarii Telefony alarmowe Pilne komunikaty

ZARZĄD

KONTAKT

Mała Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa “Podgrodzie”  w Gdańsku została założona w 1983 roku.

W skład Spółdzielni wchodzą budynki położone na dwóch odległych od siebie częściach Gdańska .

Częściowo budynki położone są na osiedlu Wrzeszcz przy ulicy Do Studzienki, gen. Józefa Fiszera oraz Kornela Makuszyńskiego.

Osiedle Wrzeszcz to część miasta Gdańska, znajdująca się na północ od Śródmieścia, nad strugą Strzyżą. Od 2010 roku jej terytorium jest podzielone pomiędzy dwie dzielnice: Wrzeszcz Dolny i Wrzeszcz Górny.

Wrzeszcz położony jest w obrębie najważniejszych szlaków komunikacyjnych, obejmujących Trójmiasto. Wzdłuż alei Grunwaldzkiej, przy której znajduje się centrum dzielnicy, przebiega wiele linii autobusowych i tramwajowych. Na dworcu we Wrzeszczu zatrzymują się niemal wszystkie pociągi dalekobieżne oraz SKM. Poprzez ul. Słowackiego można dostać się do obwodnicy trójmiejskiej oraz portu lotniczego.
Zabudowa dzielnicy jest bardzo zróżnicowana. Pierwsze wzmianki o Wrzeszczu pojawiają się w XIII wieku. Jednak dopiero w XVIII rozpoczęło się tutaj budownictwo mieszkaniowe. Początkowo osiedlali się tutaj bogaci mieszczanie, którzy stawiali dla siebie okazałe rezydencje (część z nich przy ul. Jaśkowa Dolina przetrwała do dzisiaj).  We Wrzeszczu swoją okazałą siedzibę posiada także Politechnika Gdańska.

Pozostałe budynki położone są  na Osiedlu Złota Karczma przy ulicy mjr Mieczysława Słabego.

Osiedle to położone jest  na wschodzie dzielnicy Matarnia i na zachodnim obrzeżu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obszarem osiedla prowadzi turystyczny szlak Wzgórz Szymbarskich.

Złota Karczma została włączona w granice  administracyjne miasta w 1954 i należy do okręgu historycznego Wyżyny. Na osiedlu znajduje się   kościół parafialny św. Rafała Kalinowskiego.

Złota Karczma od północy graniczy z osiedlem Klukowo, od zachodu ze starą Matarnią, od południa z Kokoszkami, a od wschodu z Niedźwiednikiem. Na południowo-wschodnim krańcu osiedla znajduje się wzniesienie zwane Górą Matemblewską, o wysokości 160 m n.p.m.

W bliskim sąsiedztwie budynków znajduje się Park Handlowy Matarnia.

Przy zachodnim krańcu Złotej Karczmy znajduje się węzeł drogowy Matarnia, w ciągu Obwodnicy Trójmiasta przy drodze ekspresowej nr S6.

Obecnie lokatorzy MLWSM  „ Podgrodzie ” w Gdańsku  zasiedlają  551 mieszkań w 10 budynkach .RADA NADZORCZA