PODGRODZIE

MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

606 264 381 / 606 276 974

Zgłaszanie awarii Telefony alarmowe Pilne komunikaty

DYŻURY RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Małej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej  „Podgrodzie” w Gdańsku. Kadencja 2019-2022 .


  1. Łukasz Sofiński – Przewodniczący  Rady Nadzorczej
  2. Roman Dłutek – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Joanna Engel – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Grzegorz Błoczyński – Członek Rady Nadzorczej
  5. Grzegorz Kabziński – Członek Rady Nadzorczej

INFORMACJE RADY NADZORCZEJ