PODGRODZIE

MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

606 264 381 / 606 276 974

Zgłaszanie awarii Telefony alarmowe Pilne komunikaty

REGULAMINY

KONTAKT

Wniosek o przeniesienie własności lokalu

Ankieta - Notariusz

Wniosek o przeniesienie własności lokalu.pdf Ankieta - Notariusz.pdf

Oświadczenie w sprawie ilości osób zamieszkałych w lokalu

Oświadczenie w sprawie ilości osób zamieszkałych w lokalu .pdf

USTAWY

STATUT

Deklaracja przystąpienia w poczet członków

deklaracja przystąpienia w poczet członków spółdzielni.pdf

Wniosek osoby uprawnionej o wydanie pilota

Wniosek_o_wydanie_pilota.pdf

Wniosek o wydanie identyfikatora dla miejsc postojowych w pasie drogowym przy ulicy Do Studzienki - Wassowskiego

WNIOSEK O WYDANIE IDENTYFIKATORA _20230725_0001.pdf

Wniosek o wydanie pilota do szlabanów dla miejsc postojowych przy nieruchomościach ul. mjr M. Słabego 2

Wniosek_wydanie_pilota_Slabego.pdf