PODGRODZIE

MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

606 264 381 / 606 276 974

Zgłaszanie awarii Telefony alarmowe Pilne komunikaty

TELEFONY ALARMOWE

KONTAKT

Centrum alarmowe

112

Pogotowie ratunkowe

999

Straż pożarna

998

Policja

997Konserwator

694 466 027

Pogotowie lokatorskie

(zgłaszanie pilnych awarii po godzinach pracy spółdzielni)

698 013 888Pogotowie gazowe

992

Pogotowie wodociągowe

994

Pogotowie energetyczne

991Telefon zaufania dla kobiet i dzieci maltretowanych

58 301 92 62

Młodzieżowy telefon zaufania

58 551 92 89

Informacja o zagubionych i znalezionych zwierzętach

58 309 43 42