PODGRODZIE

MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

606 264 381 / 606 276 974

Zgłaszanie awarii Telefony alarmowe Pilne komunikaty

biuro@smpodgrodzie.pl

ul. Do Studzienki 31A, 80-227 Gdańsk


606-264-381 lub 606-276-974


ZGŁASZANIE AWARII/KONSERWATOR

694 466 027


POGOTOWIE LOKATORSKIE

(po godz. pracy)

698 013 888BIURO ZARZĄDU I ADMINISTRACJI

GODZINY PRACY

Bank PKO BP S.A. I o. Gdańsk

21 1020 1811 0000 0102 0069 3986

KONTO BANKOWE SPÓŁDZIELNI