PODGRODZIE

MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

606 264 381 / 606 276 974

Zgłaszanie awarii Telefony alarmowe Pilne komunikaty

ZARZĄD

RADA NADZORCZA

ZAWIADOMIENIEZarząd Małej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Podgrodzie" w Gdańsku działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień:


27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 17 00


w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Gdańsku przy
ul. mjr Mieczysława Słabego 6.


Kliknij, aby pobrać zawiadomienie (plik PDF)


Pobierz materiały na Walne Zgromadzenie


Brak informacji.