PODGRODZIE

MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

606 264 381 / 606 276 974

Zgłaszanie awarii Telefony alarmowe Pilne komunikaty

INFORMACJE ZARZĄDU

Zarząd Małej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej  „Podgrodzie” w Gdańsku:

  1. Roman Leyk  –  Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA